تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3113
09:42  1396/08/20  

پنهان شدن «سیا» پشت کاسپرسکی روسی

پنهانپنهان

سازمان سیا منبع ویروس های خود را با استفاده از نام «کاسپرسکی» مخفی می کند.

به گزارش رصد تی وی , به نقل از اسپوتنیک با استناد به سایت «ویکی لیکس»، کد ویژه ساخته شده توسط سازمان «سیا» آمریکا امکان استتار برنامه های یروسی سازمان را ممکن می سازد که هنگام بررسی منبع ویروس، سازمان و شرکت ها و از جمله شرکت روسی ضد ویروس«لاباراتوریا کاسپرسکی» نشان داده می شوند.مطابق با داده های سایت ویکی لیکس ابزار جدید «هایو» عنوان شده است. هدف آن این است که حتی با کشف ویروس در کامپیوتر، برنامه اشاره ای به سازنده آن «سیا» نمی کند. با کمک «هایو» می توان چند برنامه ویروسی را در دومن های مختلفی که سازمان «سیا» در سرورهای عمومی اجاره می کند بکار انداخت.در سایت نامبرده گفته می شود که در سه مورد ابزار ویروسی به شبیه سازی مجوزهای شرکت «کاسپرسکی» دست زده است.وزارت امنیت ملی آمریکا به تمام ادارات دولتی و شرکت های مرتبط با آنها سه ماه مهلت داد تا اقدامات خودداری استفاده از برنامه ضد ویروس «کاسپرسکی» را به انجام برسانند، زیرا به گفته وزارت امنیت ملی آمریکا،ممکن است از برنامه «کاسپرسکی» برای آسیب به امنیت ملی آمریکا استفاده شود.شرکت «کاسپرسکی» اطمینان داده که این شرکت در جاسوسی سایبری به هیچ کشوری کمک نمی کند.

نظر دهید
مطالب مرتبط