تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3138
  
بی بی سی چگونه مراسم اربعین را پوشش داد؟
   

در حال بارگزاری...

بی بی سی چگونه مراسم اربعین را پوشش داد؟

09:58  1396/08/23  

 سردبیران و کارشناسان بی بی سی فارسی به خوبی با اثرات برگزاری مراسماتی همچون راهپیمایی اربعین در جامعه ایران باخبرند، به همین دلیل برای به حاشیه بردن آن تلاش می کنند.


نظر دهید
مطالب مرتبط