تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3170
12:01  1396/09/02  

شبکه "کانال یک" یک بار دیگر تعطیل شد

شبکهشبکه

شبکه کانال یک با مدیریت شهرام همایون از شامگاه 1 آذر تعطیل شد.

از افتتاح شبکه سلطنت طلب "کانال یک" با مدیریت شهرام همایون شانزده سال می گذرد؛ در این مدت بارها این رسانه به بهانه مشکلات مالی تعطیل شد و هر بار با جمع آوری مبلغی به صفحه تلویزیون بازگشت.
این بار همایون بعد از بازگشت از تور تفریحی خود از یونان اعلام کرد که بدلیل مشکلات مالی توان اداره این شبکه را ندارد.
شهرام همایون قبل از سفر یونان با چند بیماری از جمله بواسیر دست و پنجه نرم می کرد که اجرای برنامه را برای او سخت کرد، تا جایی که همایون مدت زمان و تعداد برنامه هایش را کاهش داده بود.
اگرچه با تعطیل شدن شبکه، سایت و تعدادی از شبکه های اجتماعی این شبکه هم از دسترس خارج است اما سابقه نشان داده، که با جمع آوری مبلغی هر چند محدود، همایون بار دیگر به کار خود باز میگردد. مگر اینکه بیماری و سن بالای همایون توان اجرای برنامه های طولانی را از همایون گرفته باشد.
نظر دهید
مطالب مرتبط