تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3176
09:44  1396/09/05  

هر سه روز یک زن در فرانسه کشته می شود/ اظهار شرمساری مکرون از خشونت خانگی

هرهر

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی علیه خشونت خانگی گفته که این مایه شرمساری فرانسه است که هر سه روز یک زن در این کشور کشته می شود.

مکرون در سخنرانی که در روزجهانی منع خشونت علیه زنان بیان کرده، گفته است که سکوت درباره این مسئله باید شکسته شود.رئیس جمهور فرانسه برابر جنسیتی را یکی از مهم ترین اهداف دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود عنوان کرده است.مکرون در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، مسئله خشونت علیه زنان از اولویت های او خواهد بود.

نظر دهید
مطالب مرتبط