تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3226
  
پشت پرده تعطیلی تلویزیون کانال یک چیست؟
   

در حال بارگزاری...

پشت پرده تعطیلی تلویزیون کانال یک چیست؟

14:30  1396/09/14  

پخش برنامه های تلویزیون کانال یک از دوم آذر 96 متوقف شده است. شهرام همایون مدیر این تلویزیون علت آنرا کمبود منابع مالی عنوان کرده است. اما به نظر می رسد که این تعطیلی علت دیگری باید داشته باشد. 


نظر دهید
مطالب مرتبط