تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3235
10:05  1396/09/14  

در آمریکا ، ترامپ را برای امنیت ملی کشور خطرناک می دانند

دردر

در آمریکا دونالد ترامپ تهدیدی برای امنیت ملی کشور محسوب می شود.

به گزارش رصد تی وی , به نقل از اسپوتنیک؛ انجمن آمریکایی کنترل تسلیحات گزارش کرد در زمان کمپین های پیش از انتخاباتی و همچنین پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور، او نظرات ضد و نقیضی را در ارتباط با تسلیحات هسته ای مطرح کرد. در این گزارش آمده است: " همه اینها ناشی از نامشخص بودن و عدم اطمینانیست که سیاست هسته ای آمریکا را با دولت جدید تغییر می دهد، دولتی که رئیس جمهور بدون تجربه در زمینه سیاست خارجی و بدون تفکر استراتژی آنرا اداره می کند." اگر رئیس جمهور آمریکا اختیارات بیشتری داشته باشد به عقیده نویسندگان این گزارش  تسلیحات هسته ای را به ضرر سیاست امنیت کشورش به کار خواهد گرفت.

نظر دهید
مطالب مرتبط