تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3236
10:16  1396/09/14  

مبارزه با جاسوسان در آمریکا

مبارزهمبارزه

نیروی هوایی آمریکا روانشناسان را برای مبارزه با جاسوسان استخدام می کند.

به گزارش رصد تی وی , به نقل از اسپوتنیک، با استناد به اسناد مربوطه، نیروی هوایی آمریکا قصد دارد از روانشناسان برای کشف جاسوسان در بین نظامیان آمریکایی استفاده کند.در این سند آمده است کارمندان جدیدی که خدمت آنها 30 سپتامبر 2018 آغاز می شود، تحت نظر اداره بازرسی ویژه نیروی هوایی آمریکا قرار خواهند داشت.کشف خطرات از سوی سرویس های ویژه خارجی و سازمان های تروریستی ،از جمله وظایف آنها خواهد بود.علاوه برآن، روانشناسان روش بازپرسی و کار با عوامل و ضد جاسوسی را به نظامیان خواهند آموخت.در انتخاب کاندیدها برای این نوع سمت، سختگیری زیادی اعمال خواهد شد. روانشناس باید دست کم 10 سال در سازمان اطلاعات کار کرده باشد و از تجربه آموزش کارمندان سرویس ویژه برخوردار باشد.

نظر دهید
مطالب مرتبط