تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3265
  
تلویزیون اندیشه هم تعطیل شد؛ آیا ورشکستگی اپوزسیون به مرحله علنی رسیده است؟
   

در حال بارگزاری...

تلویزیون اندیشه هم تعطیل شد؛ آیا ورشکستگی اپوزسیون به مرحله علنی رسیده است؟

14:27  1396/09/19  

نظر دهید
مطالب مرتبط