تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3282
  
زمینه چینی بی بی سی برای برجام 2
   

در حال بارگزاری...

زمینه چینی بی بی سی برای برجام 2

13:58  1396/09/22  

بی بی سی فارسی به شدت محتاج تأثیر بر افکار عمومی مردم ایران و همراه کردن آنها باخود است، آنها پس از برجام در پی فراهم کردن زمینه مذاکرات موشکی و منطقه ای هستند و در این راه خبر سازی و شانتاژ رسانه ای می کنند.


نظر دهید
مطالب مرتبط