تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3303
10:14  1396/09/29  

توئیتر حساب کاربری گروه راستگرای افراطی «اول بریتانیا» را تعلیق کرد

توئیترتوئیتر

توئیتر می گوید برای پیشگیری از نفرت پراکنی و خشونت در این شبکه اجتماعی مقررات جدیدی اعمال می کند.

به گزارش رصد تی وی، به نقل از واشنگتن پست؛ در راستای اعمال مقررات جدید، توئیتر اعلام کرد حساب کاربری گروه راستگرای افراطی «اول بریتانیا» را به حالت تعلیق در آورده است که اغلب ویدئوهای تنش برانگیز منتشر می کرد. این گروه می گویداین ویدئوها، اقدام های خشونت بار مسلمانان را نشان می دهد اما بعد مشخص شد بعضی از این ویدئو ها واقعی نیست.پیش از این ترامپ چند ویدئو از این گروه را در ۹ آذر باز نشر کرده بود که انتقاداتی را بر انگیخته بود.توئیت ها سه فیلم را نشان می دهد که مدعی می شود در آن مسلمان ها به شهروندان اروپایی حمله کرده اند؛ ویدئوهایی که درباره اصالت آن، تردید است. این ویدئو ها را جیدا فرنسن از معاونان گروه «اول بریتانیا» منتشر کرد.بعد از انتشار این ویدئوها توسط پرزیدنت ترامپ، نخست وزیر بریتانیا در واکنش گفت که پخش نفرت به تنش ها می افزاید و کار غلطی است.یک روز بعد، رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی به خانم می انتقاد کرد. او نوشت: بر من تمرکز نکن، بر تخریب تروریستهای اسلامی رادیکال تمرکز کن که بریتانیا را فرا گرفته. ما وضعمان خوب است!اکنون توئیتر می گوید حساب شخصی دو تن از رهبران گروه راستگرای افراطی «اول بریتانیا» را نیز بسته است.

نظر دهید
مطالب مرتبط