تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3305
  
خبرنگار بی بی سی: در فلسطین خبری از اعتراض نیست!
   

در حال بارگزاری...

خبرنگار بی بی سی: در فلسطین خبری از اعتراض نیست!

11:11  1396/09/29  

عملکرد بی بی سی در مواجهه با موضوع فلسطین را می توان بازتاب سیاست های مدیران و برنامه ریزان این شبکه دانست در چنین شرایطی کارکنان بی بی سی فارسی اختیاری از خود برای بیان واقعیت ها ندارند.

نظر دهید
مطالب مرتبط