تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3317
10:40  1396/10/03  

آمریکا به زانو خواهد افتاد

آمریکاآمریکا

استراتژی ایالات متحده چیزی به غیر از اعلان تجاوز نیست.

به گزارش رصد تی وی , به نقل از «اکسپرس»، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی اعلام نمود که کره شمالی «آمریکا را وادار خواهد کرد به دلیل استراتژی امنیت ملی متأسف شود».دیپلمات کره شمالی، استراتژی نوین امنیت ملی آمریکا را نمایش تکبر آمریکایی ها نامید و گفت این استراتژی «هیچ چیز دیگری به غیر از اعلان تجاوز» نیست.از آنجا که آمریکا آشکارا نوک شمشیر نظامی خود را بسوی ما نشانه گرفته است، ما کاری خواهیم کرد تا آمریکا از تصویب استراتژی جدید خود متأسف شود».
در استراتژی نوین آمریکا، از کره شمالی به عنوان یکی از خطرات برای صلح و امنیت یاد شده است.

نظر دهید
مطالب مرتبط