تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3351
10:25  1396/10/12  

ابراز تأسف وزیر خارجه بریتانیا

ابرازابراز

وزیر خارجه بریتانیا به مناسبت کشته شدن مردم در تظاهرات ایران ابراز تأسف کرد.

به گزارش رصد تی وی , به نقل از اسپوتنیک، بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا به نام کشور خود در رابطه با کشته شدن مردم در جریان تظاهرات در ایران ابراز تأسف کرد و طرفین را به خویشتن داری فراخواند.وی در صفحه خود در فیس بوک نوشت:«ما به خاطر کشته شدن مردم در جریان تظاهرات در ایران متأسف هستیم و از تمام طرفین ذینفع می خواهیم از خشونت دوری کنند و تعهدات بین المللی در خصوص حقوق بشر را رعایت نمایند.بریتانیا با دقت بر حوادث ایران نظارت می کند. به اعتقاد ما، باید مسائلی بررسی شوند که به اعتراضات می انجامند و ما امیدواریم که مقامات ایران اجازه بحث در خصوص این مسائل را بدهند».

نظر دهید
مطالب مرتبط