تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3384
  
دست پیوند بی بی سی و آمد نیوز در نا آرامی های ایران
   

در حال بارگزاری...

دست پیوند بی بی سی و آمد نیوز در نا آرامی های ایران

13:44  1396/10/19  

اگر چه همواره مدیران بی بی سی و آمد نیوز سعی در نشان دادن اختلاف خود با یکدیگر داشته اند اما ارتباط مجریان بی بی سی با مدیران کانال آمد نیوز در کنار تبلیغ آن از نکات سوال برانگیزی است که همراهی این ذو رسانه را با یکدیگر را بیش از پبش آشکار می کند.

نظر دهید