تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3401
  
نقش صدای آمریکا در اغتشاشات اخیر
   

در حال بارگزاری...

نقش صدای آمریکا در اغتشاشات اخیر

19:33  1396/10/25  

با نگاهی به عملکرد رسانه های دولتی اپوزیسیون در طی روزهای منتهی به اعتراضات اخیر به "شواهدی" میرسیم که تئوری "توهم توطئه داشتن نسبت به آنها" را رد می کند.

نظر دهید
مطالب مرتبط