تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3410
  
مجری زن بی بی سی در اعتراض به تبعیض استعفا داد
   

در حال بارگزاری...

مجری زن بی بی سی در اعتراض به تبعیض استعفا داد

09:03  1396/10/28  

کری گریسی سردبیر بی بی سی به دلیل تبعیض و نابرابری دستمزد زن و مرد از کارش استعفا داد.

بی بی سی فارسی همواره بریتانیا را الگویی مناسب برای برابری حقوق زن و مرد معرفی کرده است، اما به گفته روزنامه های بریتانیا افشای حقوق های نجومی مجریان مرد و وجود تبعیض در این شبکه، مجریان زن این رسانه را درآستانه شورش قرار داده است. استعفای کری گریسی مجری پرسابقه این رسانه را می توان اولین گام این شورش دانست. استعفایی که اگر چه کری گریسی دلیل آن را تبعیض و تبانی نهفته شده در این سازمان و نه نابرابری دستمرذ می داند اما بی بی سی فارسی تلاش می کند دلیل آن را نابرابری دستمزد او با مجریان مرد عنوان می کند.
نظر دهید