تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3411
  
یک تجزیه طلب: مریم رجوی خائن به کشور است!
   

در حال بارگزاری...

یک تجزیه طلب: مریم رجوی خائن به کشور است!

07:23  1396/10/28  

علیرضا نوری زاده درباره اعتراضات اخیر در ایران، از اظهار نظرهای مریم رجوی که سابقه همکاری با صدام را در جنگ هشت ساله دارد؛ به شدت انتقاد کرد. این درحالی است که خودش نیز به خاطر همکاری با تجزیه طلبان ایران، خائن به کشور محسوب می شود.

نظر دهید