تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3417
10:35  1396/10/28  

ترامپ خبرنگار CNN را از کاخ سفید بیرون کرد

ترامپترامپ

در رویدادی جالب توجه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، جیم آکوستا خبرنگار شبکه خبری CNN را از کاخ سفید بیرون کرد.

این اتفاق روبروی لنز دوربین‌هایی افتاد که در حال پوشش کنفرانس خبری مشترک ترامپ با نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان بودند.آکوستا با تکرار سوالی با صدای بلند تلاش کرد صحبت‌های ترامپ را قطع کند. او از واژه‌ای سوال می‌کرد که ترامپ در جلسه‌ای پشت درهای بسته در اشاره به مهاجران از سالوادور، هاییتی و آفریقا به کار برده بود؛ واژه‌ای که ترامپ به کار گیری آن را تکذیب کرده است.آکوستا با صدای بلند پرسید: «آقای رئیس جمهور، آیا شما واقعا گفتی که مهاجرانی از نروژ می‌خواهی؟ آیا شما گفتی مهاجران بیشتری از نروژ می‌خواهی؟»ترامپ به او نگاه کرد و گفت: «مهاجرانی از همه جا می‌خواهم».اما آکوستا به تکرار سوالش با صدای بلند ادامه داد و از امکان پذیرش مهاجرانی رنگین پوست پرسید. اینجا بود که ترامپ به او نگاه کرد و با صدای بلند گفت: «برو بیرون».فورا هم دستیاران ترامپ وارد عمل شده و خبرنگار CNN را از کاخ سفید بیرون کردند.پس از آن آکوستا گفت که دستیاران ترامپ بر سرش فریاد زدند.ترامپ بارها در توئیتر از پوشش فعالیت‌های دولتش توسط CNN انتقاد و در اعتبار و حرفه‌ای بودن آن تشکیک کرده بود.

نظر دهید
مطالب مرتبط