تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3426
10:29  1396/11/02  

راهپیمایی زنان در آمریکا

راهپیماییراهپیمایی

ترامپ از همه خواست در راهپیمایی زنان شرکت کنند.

به گزارش رصد تی وی , به نقل از  اسپوتنیک با استناد به یادداشت ترامپ در «تویتر»،دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از زنان آمریکا خواست در «راهپیمایی زنان» شرکت کنند.ترامپ در «تویتر» نوشت:«هوا در سراسر کشور آنقدر خوب است که بهترین فرصت است تا همه در راهپیمایی زنان شرکت کنند. بروید و در این راهپیمایی شرکت کنید و موفقیت های بیسابقه اقتصادی و بهبود زندگی خود طی 12 ماه اخیر را جشن بگیرند. طی 12 ماه گذشته، پایین ترین سطح بیکاری زنان طی 18 سال به ثبت رسیده است!».

نظر دهید
مطالب مرتبط