تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3435
  
چرا بی بی سی آتش زدن پرچم ایران را پخش نکرد؟
   

در حال بارگزاری...

چرا بی بی سی آتش زدن پرچم ایران را پخش نکرد؟

12:38  1396/11/07  

چرا بی بی سی فارسی در روزهایی که به پوشش اعتراضات و ناآرامی های ایران می پرداخت، تصاویر پایین کشیدن پرچم ایران و آتش زدن آن را پخش نکرد؟ این سانسور خبری چه دلیلی داشت؟

نظر دهید
مطالب مرتبط