تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3450
10:00  1396/11/09  

شادی پایتخت‌نشینان از برف زمستانی

شادیشادی

پایتخت‌نشینان از شب گذشته تاکنون شاهد بارش برفی بودند که مدتها انتظار آن را می‌کشیدند.

نظر دهید
مطالب مرتبط