تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3462
09:58  1396/11/11  

بحران سیل در فرانسه

بحرانبحران

جاری شدن سیل در بخش هایی از فرانسه و آبگرفتگی در معابر پاریس موجب گرفتاری مردم شهر شده است
نظر دهید
مطالب مرتبط