تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3468
11:26  1396/11/12  

ماه گرفتگی

ماهماه

ماه گرفتگی یا خسوف زمانی اتفاق می‌افتد که ماه در فاز کامل (بدر) و در حال عبور از بخشی از سایه زمین است.
 ساکنان شمال غرب آمریکا، شرق آسیا و استرالیا شاهد مراحل کامل این گرفت بودند و در خاورمیانه و از جمله ایران بخش‌هایی از ماه گرفتگی ۱۱ بهمن قابل مشاهده بود
نظر دهید
مطالب مرتبط