تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3469
12:34  1396/11/12  

برخورد قطار نمايندگان آمريکا با کاميون زباله

برخوردبرخورد

يک قطار حامل شماري از اعضاي جمهوري خواه مجلس نمايندگان آمريکا با يک کاميون حمل زباله برخورد کرده است.
نظر دهید
مطالب مرتبط