تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3471
10:31  1396/11/14  

روز جهانی حجاب

روزروز

ابتکار ایجاد این روز توسط نظمه خان یک زن مسلمان امریکایی و بعد از واکنش‌های اسلام هراسانه پس از رویداد ۱۱ سپتامبر ایجاد گردید. در «روز جهانی حجاب» زنان غیر مسلمان از ادیان مختلف یک روز را با حجاب گذرانده و تجربه خود از حجاب را بیان می‌کنند.
نظر دهید
مطالب مرتبط