تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3481
10:02  1396/11/16  

تظاهرات مردم يونان در حمايت از واژه «مقدونيه»

تظاهراتتظاهرات

يوناني‌ها در اعتراض به استفاده از واژه «مقدونيه» در هرگونه توافق ميان آتن و اسکوپيه در مقابل پارلمان اين کشور تظاهرات کردند.
نظر دهید
مطالب مرتبط