تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3487
13:07  1396/11/16  

دلقک ها در لندن

دلقکدلقک

هنرمندان و دلقکهای سراسر انگلیس، برای گرامی داشت یاد و خاطر جوزف گریمالدی، دلقک انگلیسی که در سال ۱۸۳۷ درگذشت و پایه گذار سبک نوین دلقک ها در این کشور بود، در لندن گرد هم جمع شدند.
نظر دهید
مطالب مرتبط