تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3500
11:20  1396/11/18  

سوئیس و آمریکا فاسدترین کشورهای جهان در زمینه پنهان‌کاری مالیاتی

سوئیسسوئیس

گزارش شبکه عدالت مالیاتی تاکید می‌کند که بر خلاف کلیشه‌های مرسوم، بزرگترین گریزگاه‌های مالیاتی جهان جزایر کوچک نیستند بلکه کشورهای قدرتمند و ثروتمند هستند که خدمات مالیاتی برای ثروتمندان و سرمایه‌داران فراهم می‌کنند.

آخرین گزارش شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) درباره پنهان‌کاری و فرار مالیاتی، کشورهای سوئیس و ایالات متحده را در صدر فاسدترین کشورها در این زمینه برمی‌شمرد.این گزارش با انتشار فهرست «شاخص پنهان‌کاری مالی» می‌گوید که سوئیس از بزرگترین مراکز مالی جهان، «پدرخوانده» بهشت‌های مالیاتی‌ است.گزارش شبکه عدالت مالیاتی تاکید می‌کند که بر خلاف کلیشه‌های مرسوم، بزرگترین گریزگاه‌های مالیاتی جهان جزایر کوچک نیستند بلکه کشورهای قدرتمند و ثروتمند هستند که خدمات مالیاتی برای ثروتمندان و سرمایه‌داران فراهم می‌کنند. بر اساس این گزارش سوئیس از طرفی اطلاعات مورد نیاز کشورهای ثروتمند را فراهم کرده و از سوی دیگر به شهروندان ثروتمند «کشورهای فقیر» برای پنهان‌کاری مالیاتی کمک می‌کند.کمک سیستم قضائی کشورها در پولشویی و فرار مالیاتی از جمله شاخص‌های رتبه‌بندی در فهرست منتشر شده شبکه عدالت مالیاتی است. این شاخص از ترکیب رقم این شاخص با رقم ارائه خدمات مالی به افراد و موسسات خارج از کشور به دست می‌آید.بر اساس این گزارش شاخص پنهان‌کاری (مالی) برای جذب ثروت و سرمایه در ایالات متحده رقم ۶۰ و در سوئیس ۷۵ است.این گروه با اشاره به اینکه بسیاری از ثروتمندان و سرمایه‌داران از آمریکا برای مخفی کردن ثروت‌های «بادآورده» خود استفاده می‌کنند، اضافه می‌کند: «ایالات متحده آمریکا امکانات گسترده‌ای را در جهت پنهان‌کاری و معافیت مالیاتی برای افراد و سرمایه‌گذارانی که شهروند و ساکن این کشور نیستند فراهم می‌کند.»
نظر دهید
مطالب مرتبط