تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3532
14:52  1396/11/24  

مدیر شبکه صدای آمریکا اخراج شد

مدیرمدیر

خبر های رسیده حاکی از آن است که ستاره درخشش، مدیریت صدای آمریکا اخراج شده است.

کارمند صدای آمریکا به رصد تی وی گفته که ستاره درخشش، مدیر پرسابقه صدای آمریکا از این شبکه اخراج شده است.
رصد تی وی مستقلا این خبر را نمیتواند تائید کند.
نظر دهید
مطالب مرتبط