تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3545
10:14  1396/11/26  

آمریکا به دنبال معرفی شبکه الجزیره قطر به عنوان عامل بیگانه

آمریکاآمریکا

پایگاه خبری آمریکایی از تلاش برخی نمایندگان آمریکایی برای معرفی شبکه الجزیره قطر به عنوان عامل بیگانه، به خاطر ساخت یک مستند درباره نفوذ یهودیان آمریکا بر دولت این کشور، خبر داد.

پایگاه خبری فری بیکن از عملیات جاسوسی شبکه الجزیره قطر در آمریکا علیه گروههای حامی اسرائیل و افراد یهودی خبر داد. چندین منبع خبری به فری بیکن گفته‌اند که نمایندگان کنکره در تلاش هستند در این راستا شبکه الجزیره را به عنوان یک عامل مورد حمایت نیروی خارجی معرفی کنند.این گزارش مدعی است که شبکه الجزیره اخیرا یک عملیات جاسوسی یک ماهه را علیه مقامات سازمانهای حامی اسرائیل تحت عنوان ساخت یک مستند درباره نفوذ جامعه یهودیان بر دولت آمریکا انجام داده است.براساس این گزارش، این تلاشها برخی از نمایندگان کنگره از جمله جاش گاتمیر را بر آن داشته است تا طی نامه ای به همکاران خود شبکه الجزیره را تحت قانون ثبت عوامل بیگانه(FARA)به عنوان عامل خارجی معرفی کنند.یک منبع آشنا به موضوع گفته است که اقدامات محرمانه اخیر شبکه الجزیره علیه جامعه یهودیان آمریکا این تلاشهای کنگره امریکا را برای بررسی موضوع تشدید کرده است.آنها معتقدند که شبکه الجزیره با پرداخت پول و ساخت این مستند به دنبال نفوذ بر روی عوامل این سازمانها و همچنین پیشبرد جنبش تحریم اسرائیل است. این اقدامات شبکه الجزیره به معنای عملیات جاسوسی خارجی علیه شهروندان آمریکایی در خاک این کشور تلقی شده و اکنون به موضوعی برای معرفی کردن این شبکه به عنوان عامل جاسوسی خارجی تبدیل شده است.براساس این گزارش، نمایندگان آمریکایی پیش از این چنین اقدام مشابهی را علیه شبکه راشا تودی روسیه انجام داده‌اند.براساس این گزارش، شبکه راشاتودی روسیه در آمریکا به درخواست وزارت دادگستری این کشور و به موجب قانون ثبت عوامل بیگانه، رسما به عنوان عامل بیگانه در آمریکا اعلام شد.

نظر دهید
مطالب مرتبط