تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3548
08:28  1396/11/28  

زلزله 7.2 درجه در مکزیک

زلزلهزلزله

تصاویر واکنش مردم بعد از  زلزله 7.2 درجه در مکزیک
نظر دهید
مطالب مرتبط