تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3552
  
پاسخگویی گزینشی، ابتکار بی بی سی برای فرار از انتقادها
   

در حال بارگزاری...

پاسخگویی گزینشی، ابتکار بی بی سی برای فرار از انتقادها

13:36  1396/11/28  

بی بی سی همواره مدعی  پاسخگو یی به انتقادات مخاطبین خود بوده است. اما سانسور انتقادات مخاطبین و فرار از پاسخگویی به آنها در انتقاد به  عملکرد بی بی سی در ناآرامی های اخیر ایران  چیزی خلاف ادعای این رسانه را نشان می دهد


نظر دهید
مطالب مرتبط