تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3556
  
عبور بی بی سی از اصلاح طلبان، شکست جنبش سبز حتمی است
   

در حال بارگزاری...

عبور بی بی سی از اصلاح طلبان، شکست جنبش سبز حتمی است

13:31  1396/11/29  

جنبش سبز و رفع حصر سران آن همواره برای بی بی سی فارسی موضوعی حیاتی بوده، که سعی کرده آن را مهم جلوه دهد. عبور از اصلاح طلبان درون حکومتی، پروژه فعال این روزهای بی بی سی است که نشان از ناامیدی این رسانه از جنبش سبز دارد.


نظر دهید
مطالب مرتبط