تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3557
09:35  1396/11/30  

رزمایش پدافند زیستی

رزمایشرزمایش

نخستین رزمایش پدافند زیستی با حضور روسای سازمان اورژانس و سازمان هواپیمایی در فرودگاه امام خمینی به نام فجر ۹۶ برگزار شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط