تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3559
  
چه کسی اولین بار تصویر" امام" را در ماه دید؟
   

در حال بارگزاری...

چه کسی اولین بار تصویر" امام" را در ماه دید؟

16:39  1396/12/23  

دیدن تصویر آیت الله خمینی در ماه، سالهاست که از سوی اپوزیسیون ایران به عنوان حربه جمهوری اسلامی برای تقدس بیش از حد آیت الله خمینی بکار گرفته می شود. اما به راستی چه کسی اولین بار تصویر او را در ماه دید؟


نظر دهید
مطالب مرتبط