تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3583
12:05  1396/12/05  

خسارات سیل در آمریکا

خساراتخسارات

بارش شدید باران در ایالت‌های ایندیانا، میشیگان و ویسکانسین آمریکا موجب بروز سیل در این ایالات شده است.
نظر دهید
مطالب مرتبط