تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3598
09:18  1396/12/09  

برف و سرمای مرگبار در اروپا

برفبرف

در روزهای اخیر بارش سنگین برف و دمای زیر صفر در اروپا باعث مرگ چندین شهروند شده است. بارش برف همچنین مسیرهای رفت و آمد را در سراسر اروپا مختل کرده است.
نظر دهید
مطالب مرتبط