تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3599
09:23  1396/12/09  

بودجه 40 میلیون دلاری پنتاگون برای "پیشتازی در جنگ اطلاعاتی"

بودجهبودجه

پنتاگون قصد دارد میلیون‌ها دلار را به مرکزی تاسیس شده از سوی وزارت خارجه اختصاص دهد که برای "مبارزه با جنگ تبلیغاتی و کمپین‌های اشاعه اطلاعات دروغ از سوی کشورهای خارجی" ایجاد شده است.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: یادداشتی را با وزارت دفاع امضا کرده تا به موجب آن 40 میلیون دلار بودجه به این مرکز به نام مرکز GEC اختصاص دهد تا در حوزه مقابله با کمپین‌های مجازی شرورانه علیه آمریکا پیشتاز باشد.گزارش شده بخشی از این بودجه میان گروه‌های مختلف حقوق مدنی، سازندگان محتوای رسانه، سازمان‌های غیردولتی و همینطور شرکت‌های تحقیقاتی خصوصی و دولتی توزیع می‌شود.اعتبارات بودجه بندی به کسانی داده می‌شود که بهترین راه‌ها را برای مقابله با جنگ تبلیغاتی و اطلاعات دروغ پیشنهاد دهند.مقام‌های آمریکا گفتند صندوقی که برای این منظور تاسیس خواهد شد و قرار است از شرکا در بخش‌های دولتی و خصوصی که در حوزه افشا و مقابله با تبلیغات و اطلاعات دروغ کشورهای خارجی فعال هستند، حمایت کند.استیو گلدستاین، معاون دیپلماسی و مسائل عمومی در وزارت خارجه آمریکا گفت: اعتباراتی که پنتاگون برای این منظور اختصاص داده قرار است به یک کمپین گسترده منجر شود که تضمین خواهد کرد واشنگتن به تاثیرگذاری شرورانه و اشاعه اطلاعات دروغ پاسخی تهاجمی نشان خواهد داد.گلدستاین تاکید کرد: دفاع درمقابل این جنگ‌های اطلاعاتی تنها یکی از بخش‌های متعدد این ابتکارعمل است.او گفت: این طرح صرفا قرار نیست در یک آرایش دفاعی صورت گیرد بلکه ما باید وارد فاز تهاجمی شویم.

نظر دهید
مطالب مرتبط