تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3602
10:41  1396/12/09  

قانونگذار آمریکایی: پایان حکومت ایران در راه است

قانونگذارقانونگذار

دنا رورباکر، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، می گوید پایان حکومت ایران نزدیک است و می تواند در یک چشم به هم زدن از قدرت پایین کشیده شود.

دنا رورباکر که رییس «کمیته فرعی امور اروپا و تهدیدهای در حال ظهور» در «کمیته امور خارجی» مجلس نمایندگان آمریکا است می گوید: «فکر می کنم چشم انداز تغییر رژیم بسیار روشن است.»این قانونگذار کنگره ضمن تقدیر از رویکرد پرزیدنت ترامپ در برابر حکومت ایران گفت روزهای بی اعتنایی ایالات متحده به پایان رسیده است. دنا رورباکر در عین حال تاکید کرد تغییر حکومت در ایران باید به دست شهروندان ایران رخ بدهد و آمریکا در این راه به مردم ایران کمک خواهد کرد: «مهم ترین امر برای رییس جمهوری ما این است که کاری نکند آن هایی که در خیابان ها علیه دیکتاتوری مبارزه می کنند تضعیف شوند. ما باید در برابر حکومت بسیار محکم و بسیار قوی باشیم. اما نمی توانیم کار مردم ایران را برایشان انجام بدهیم.»وی افزود: ما باید به آن ها بگوییم که در کنارشان هستیم، اما آن ها نمی توانند برای تغییر حکومت در کشورشان بر روی آمریکا حساب کنند. ما به تغییر حکومت در ایران باور داریم، ولی این امر باید از درون رخ بدهد نه از بیرون.»

نظر دهید
مطالب مرتبط