تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3613
10:35  1396/12/12  

 جشنواره رنگ هولیفستیوال Holi یکی از بزرگترین جشنهای سنتی هند است که همه ساله در آغاز فصل بهار براساس تقویم هندی برگزار میشود و نشان دهنده زنده شدن دوباره طبیعت و فرا رسیدن فصل بهار است.
نظر دهید
مطالب مرتبط