تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3614
10:14  1396/12/12  

طرح «بیرون راندن سپاه از اقتصاد ایران» در مجلس نمایندگان آمریکا

طرحطرح

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در تازه ترین اقدام، پیشنویس طرحی را آماده کرده است که شرکت های وابسته به سپاه ایران را هدف تحریم قرار می دهد.

این پیش‌نویس توسط «اد رویس» رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و «الیوت انگل» عضو ارشد دموکرات این کمیته ارایه شده و این پیش‌نویس «قانون بیرون راندن سپاه از اقتصاد ایران» نام دارد.این طرح در صورت تصویب نهایی، دولت ایالات متحده را ملزم می‌کند تا هر شرکتی که سپاه پاسداران در آنها سهام دار اصلی است را مورد تحریم قرار دهد.طرح کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان پنجشنبه شب در روی وب سایت این کمیته قرار گرفت.«اد رویس» رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان درباره این طرح گفت سپاه پاسداران به عنوان مهم ترین بازیگر اقتصاد ایران تامین مالی تروریسم و برنامه موشک های بالیستیک ایران را به عهده دارد. صدها شرکت پوششی این نهاد باید مورد تحریم قرار گیرند.وی با تاکید بر اینکه این پیشنویس مورد حمایت دو حزب اصلی آمریکا است، تاکید کرد این طرح مسیر پول نقد را برای گروه‌های تروریستی مورد حمایت سپاه قطع می کند.همچنین «الیوت انگل» عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره این پیش‌نویس گفت سپاه پاسداران عامل محرک حضور خطرناک ایران در سوریه است و به همراه پوتین با رژیم جنایت کار اسد همکاری می کنند. آمریکا می گوید ایران با حمایت از گروه های تروریستی از جمله حزب الله و حماس و همچنین گروه های دیگر مثل حوثی‌های یمن، موجب بی ثباتی در خاورمیانه می شود.

نظر دهید
مطالب مرتبط