تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3620
12:13  1396/12/13  

افسران زن ارتش ترکیه در عملیات شاخه زیتون

افسرانافسران

افسران زن نیروهای مسلح ترکیه نقش مهم و کلیدی در یگان‌های پشتیبانی عملیات شاخه زیتون در عفرین ایفا می کنند.
نظر دهید
مطالب مرتبط