تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3641
  
روز جهانی زن؛ تصویر غرب از زن ایرانی
   

در حال بارگزاری...

روز جهانی زن؛ تصویر غرب از زن ایرانی

13:14  1396/12/17  

تلاش رسانه های غربی برای ارائه تصویری غیر واقعی از زنان ایران برخاسته از خواستگاه سیاسی صاحباناین رسانه هاست.این رسانه های با پوشاندن واقعیت زن غربی همواره در تلاش هستند تا کشورهای خود را الگویی مناسب برای تساوی حقوق زنان با مردان معرفی کند.  


نظر دهید
مطالب مرتبط