تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3656
  
شاهزاده رضا پهلوی؛ ژست دموکراتیک و رویای سلطنت
   

در حال بارگزاری...

شاهزاده رضا پهلوی؛ ژست دموکراتیک و رویای سلطنت

13:38  1397/02/08  

رضا پهلوی چند سالی است درباره انتخابات آزاد سخن می گوید اما شاهزاده نشان داده حتی در واگذاری امکانات و ثروت سلطنتی به روش دموکراتیک هم پایبند نیست.

نظر دهید
مطالب مرتبط