تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3662
  
خط تخریبی سلطنت طلبان در دستور کار جدید بی بی سی
   

در حال بارگزاری...

خط تخریبی سلطنت طلبان در دستور کار جدید بی بی سی

14:46  1396/12/26  

بی بی سی فارسی به واقع سلطنت طلبان و رهبرشان شاهزاده رضا پهلوی را مهم نمیداند و به چشم ابزاری برای رسیدن به هدف خود به آنها نگاه می کند. 


نظر دهید
مطالب مرتبط