تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3678
  
فریاد دروغ بزرگ و تکذیبیه کوچک؛ تکنیک رسانه ای بی بی سی
   

در حال بارگزاری...

فریاد دروغ بزرگ و تکذیبیه کوچک؛ تکنیک رسانه ای بی بی سی

13:35  1397/01/13  

در حالی که بی بی سی مدعی است تا از صحت خبری اطمینان پیدا نکنند به انتشار آن نمی پردازد، نگاهی به کارنامه اخیر این رسانه خلاف ادعای این رسانه را نشان می دهد. اتفاقی که کارشناس این شبکه از آن به عنوان یک تکینیک در این رسانه نام می برد.


نظر دهید
مطالب مرتبط