تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3700
08:37  1397/01/15  

تیراندازی در دفتر یوتیوب در آمریکا

تیراندازیتیراندازی

رسانه های آمریکایی از تیراندازی در نزدیکی ساختمان دفتر «یوتیوب» در کالیفرنیا خبر می دهند.
نظر دهید
مطالب مرتبط