تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3708
08:23  1397/01/19  

درگیری دختران دانشجوی کشمیر با نیروهای امنیتی

درگیریدرگیری

در پی کشته شدن ۱۷ نفر از مردم کشمیر تحت کنترل هند به دست نیروهای امنیتی دختران دانشجوی این منطقه با نیروهای پلیس درگیر شدند.
نظر دهید
مطالب مرتبط