تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3715
08:36  1397/01/20  

ساخت پل کریمه

ساختساخت

پل طولانی کریمه به طول 19 کیلومتر، مسافت بزرگی از تنگه کرچ بین شبه جزیره کرچ کریمه و شبه جزیره تامان از منطقه کراسنودار را در بر می گیرد.
نظر دهید
مطالب مرتبط