تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3753
11:44  1397/02/01  

تظاهرات هزاران فرانسوی در اعتراض به اصلاحات ماکرون

تظاهراتتظاهرات

هزاران کارگر فرانسوی شاغل در دو بخش خصوصی و دولتی و دانشجویان بر ضد اصلاحات چند هفته پیش امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه دست به تظاهرات زدند.

کارکنان بخش های خصوص و دولتی و آموزشی نیز در این اعتراض ها شرکت داشتند.امانول ماکرون با موج جدیدی از اعتراض ها و فشارها روبه روست که از زمان ریاست جمهوری وی از سال گذشته، بزرگترین چالش وی به شمار می رود.در حالی که وزارت کشور فرانسه شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات جدید را 120 هزار نفر در سراسر فرانسه برآورد کرده اما اتحادیه ها، شمار تظاهرکنندگان را دستکم 300 هزار نفر اعلام کردند.در جریان اعتراضات گسترده مخالفت با اصلاحات ماکرون و سیاست های اقتصادی وی در پاریس پایتخت فرانسه، درگیری هایی میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان به وجود آمد و معترضین خواهان پایان این بحران اجتماعی شدند.بخش حمل و نقل ریلی نیز به دلیل اصلاحات این بخش مبنی بر لغوتضمین کار برای بازنشستگان جدید برای شرکت راه آهن، چهارمین دور اعتصابات را در یک ماه برگزار کرد.کارکنان بخش انرژی نیز دست به اعتصاب زده و دست از کار کشیده و مسئولان سندیکا با ایجاد کمپینی برای ایجاد شرکت ملی جدید برق، نسبت به قطع برق تهدید کردند.بخش آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیزبه قانون ورود به دانشگاه ها اعتراض کرده و دانشجویان و معترضین آن را گزینشی توصیف کردند.این درحالی است که کارمندان و کارگران نیزدرمخالفت با لغو 120 هزار شغل خواهان برگزاری اعتصاب جدیدی برای 22 مه شدند.

نظر دهید
مطالب مرتبط